Utama / Maklumat Korporat / Visi & Misi

Visi & Misi


VISI


Memartabatkan WANCorp sebagai Institusi Waqaf yang memperkasa ekonomi ummah.
MISI


Menjana WANCorp sebagai Institusi Waqaf berdikari dan profesional selaras dengan agenda dan wawasan kerajaan.