Utama / Maklumat Korporat / Lembaga Pengarah

LEMBAGA PENGARAH

DATO’ KAMARUZZAMAN ABU KASSIM

Presiden & Ketua Eksekutif JCorp Pengerusi WANCorp

DATO‘ (DR) HAJI NOOH BIN GADOT

Penasihat MAIJ

DATO’ HAJI M TAHRIR BIN DATO’ HAJI SAMSUDIN

Mufti Negeri Johor

HAJI AHAMAD BIN MOHAMAD

Pengarah Urusan Kulim (Malaysia) Berhad

HAJI LUKMAN BIN HAJI ABU BAKAR

Pengarah Urusan Johor Land Berhad

DATO’ SITI HALIMAH BINTI ISMAIL

Pengarah Bebas

DATO’ HAJI MARSAN BIN KASSIM

Pengarah Bebas

ENCIK AHMAD @ SALIM BIN BACHOK

Pengarah Bebas

MR AB RAZAK SAMSUDIN

Pakar Perubatan KPJ Puteri Specialist